Programm 2020/2021

 

Freidig den 3. Juli – Concert um Quai (Wann d’Wiärder et  zoulesst) 

Samsdig den 25. Juli – Baachefest

Sonndig den 26. Juli – Baachefest

Sonndig den 16. August – Roukidag

Samsdig den 3. Oktober – Nëss schidden

Sonndig den 11. Oktober – Nëssmoort

Sonndig den 18. Oktober – Journée commémorative

Sonndig den 15. November – Caeciliendag

Samsdig den 21. November – Wanterconcert

Dënsdig den 22. Dezember – Chrëstléider am Altersheim

Donigtig den 24. November – Chrëstléider vuan der Jugend an Veinen fir een gouden Zweck

Samsdig den 12. Juni 2021 – Victor Hugo-Feier (150 Joor – Séjour Veinen)

Samsdig + Sonndig den 19.+20. Juni 2021 – Musical mat der Veiner Schull 

Sondig den 11. Juli 2021 – Summerfest Schlassblëck

 

Download-Link – provisorische Progr. 2020/2021