Veiner Musik aktuell …

Am Kader vuan 175Jor Veiner Musik organisieren mir en grußen Concert an der Larei. Mir freën iis Sonndes den 7. Mee 2023 d’Band ous der Schweiz , d’FÄASCHTBÄNKLER , bei iis hei zu Veinen ze begréissen. Op traditionellen Blosmusikinstrumenter spillen sie Musik ous verschieden Stilrichtungen wi Pop , Schlager , House an Volksmusik.

Sechert eech aer Ticket’en op Luxembourg-Ticket.lu